[VÍDEO] Polèmica intervenció de Vox: “Em fa pena no tornar a sentir ‘Això és un cos, i no el de la Guàrdia Civil'” vilaweb.cat/noticies/video-pol

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.