Follow

Privacy 

Een ruim begrip op zijn minst omvangende de persoonlijke gegevens, persoonlijke rust en bescherming van het persoonlijke leven. Volgens stichting brein en de nederlandse overheid een vies woord.

- Vies Varkentje

Privacy 

@vieswoordvandedag Grapperhaus ging nog veel verder en zei "privacy is een schild voor criminelen."

Het is een opmerkelijke versimpeling van de werkelijkheid, waarin privacy een schild voor iedereen is.

Er gaat een misverstand achter schuil over het selectief verzwakken van cryptografie, waarbij men de waan koestert dat je backdoors en bugs veilig open kunt houden, terwijl experts zeggen van niet. De vele datalekken laten zien wie uiteindelijk de prijs betaalt voor dat misverstand.

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.