Follow

Toxoplamose 

Is een parasiet bij bijna alle dieren kan besmetten. Ze komen via de darmwand de bloedbaan binnen. Dan gaan ze zich vermenigvuldigen waarna ze zich in de spieren gaan nestelen.

- Vies Riekje

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.