Follow

RT by @QuicoSalles: Esteu tots molt ocupats, però si us fa gràcia canviar una mica de tema, amb el @DaniSolerSEM i el @QuicoSalles de moderador debatrem una mica sobre models de política de Defensa. Ens veiem allà. nitter.cattube.org/toni_florid

· · feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.