Follow

Vueling es marca un detall i ens col·loca a la finestra de la sortida d’emergències. Fem cara de viure al límit oi, @ChakirelHomrani @MeritxellSerret ? nitter.cattube.org/QuicoSalles

· · feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.