Follow

Hi haurà repressió, derrotes, victòries, eleccions, lideratges, formacions, lluites compartides i el que faci falta, però n'hi hauran que encara diran dret a DICIDIR nitter.cattube.org/QuicoSalles

· · feed2toot · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.