Follow

En mastodon.gal/public podes ver o que está a acontecer no das persoas "relacionadas" a través do novo servidor

A súa cronoloxía pública créana as persoas de tódolos servidores cos que as persoas de mastodon.gal teñen relación. Así é o

· · Web · 0 · 4 · 2
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.