Follow

Camille Hédouin- (, 1986)

“A miña intención non era esa pero, que falar é algo político? Pois dáme igual”

praza.gal/cultura/a-mina-inten

Eu viña coa miña mentalidade de cidade. Non coñecía o rural, nin , nin . Si que tiña a experiencia de tentar adaptarme noutros lugares. [...] Sentinme bastante acollida. O proxecto de Saumede é público e iso está ben. A nosa idea é tentar ter unha vida máis ética, autosuficiente: cortar a túa leña, ter a túa horta…

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.