Follow

Desde a asociación de fútbol gaélico queremos anunciar o acordo entre a TVG e a RTÉ (Televisión publica irlandesa) para emitir as semifinais e finais do All- Ireland de Fútbol Gaélico que tern lugar este verán en Irlanda.

vía

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.