Follow

nun android lineageOS NON rooteado.

Tras a última actualización, pois ata hai uns días funcionaba.

Pois nada, a chamar a 🤣

(?)

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.