Boas a todos. Vexo moi poca xente que teña o galego. A ver se somos máis

Follow

Editar perfil -> Preferencias -> Aparencia -> GALEGO

Editar perfil -> Preferencias -> Outro -> Idioma de Publicación -> GALEGO

NON SEMELLA TAN DIFÍCIL OH! 🤣

Así axudamos a encontrarnos polo 😉 🐄 🦀

benvido @nekerafa

· · Web · 1 · 2 · 2

@novas moitas grazas pola info!!

Agora estou no móbil e non me sae o idioma de publicación, tereino que procurar no ordenador.

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.