@novas Envíame: Bueu, Lardeira, Baiona, Cíes, Cebreiro, Carnota, Viveiro, Ritorto,Ribeira,Arousa,Burela,Narón ou Cariño
recibrás a última 🖼️ dispoñible
....dame uns segundiños para ir a por ela 😉

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.