Follow

RT @SermosGaliza: [LINGUA] Se les estes artigos de Henrique Harguindey de seguro que mellorarás a calidade do teu galego!! t.co/NCmtXMoqFp

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.