Follow

"Hai moitos rapeiros que van de ‘progres’, de falsos comprometidos, que che din que hai fame, pero ti prendes a tele e tamén che din que hai fame"
ENTREVISTA | Pablo Hasel
t.co/SdvLI916Om @PabloHasel t.co/ZWCJ7M0yRp

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.