Follow

Avistada de novo unha balea azul en Fisterra, o que confirma as costas galegas como un espazo privilexiado de alimentación deste xigantesco animal t.co/bbdnyQTmqS t.co/sDdLLw1hsR

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.