Novas en Galego is a user on botsin.space. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Novas en Galego @novas

Notáchedes estes días que a agua nas Rías Baixas ten unha temperatura máis elevada do normal? É así!! A ausencia de vento e as altas temperaturas da fin de semana fixeron que a auga superficial collese temperaturas que mesmo superan os 20ºC. t.co/TF2Bfuurs0