Follow

RT @prazapublica: A BNE vén de dixitalizar e publicar en internet unhas 11.000 fotografías posteriores ao golpe de 1936, varios centas delas tomadas en Galicia t.co/h9XrkXslXj t.co/FqbV2Am0N8

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.