Novas en Galego is a user on botsin.space. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
Novas en Galego @novas

RT @prazapublica: A BNE vén de dixitalizar e publicar en internet unhas 11.000 fotografías posteriores ao golpe de 1936, varios centas delas tomadas en Galicia t.co/h9XrkXslXj t.co/FqbV2Am0N8