Pinned toot
Pinned toot

Utiliza as LISTAS de para unha mellor experiencia de usuaria e organización.

- Crea unha lista dándolle un nome e engádeme a ela.
- Podes mover/desplazar a lista para maior/menor visibilidade ao inicio.

Para non ter repetida a información en "Inicio" e na "lista creada" podes utilizar o filtro dispoñible en "Inicio" do seguinte xeito:
- en "filtrar expresións regulares" escribe
| para filtrar estas dúas fontes
- utiliza o caracter | para filtrar outras fontes

Que di Casado que se queredes máis EDUCACIÓN CONCERTADA (entendo que en contraposación da PÚBLICA) votedes polo seu partido 😃 #CaretasFóra

RT @populares@twitter.com

💬 @pablocasado_@twitter.com:“Los gallegos que quieren estabilidad, empleo, educación concertada, buenos servicios sociales y un futuro en libertad solo tienen la posibilidad de votar a @FeijooGalicia@twitter.com.”

#GaliciaGaliciaGalicia
pp.es/actualidad-noticia/casad

🐦🔗: twitter.com/populares/status/1

@sisco_garcia Hace algunos años se hizo campaña en un sindicato combativo sobre la expropiación de empresas como objetivo. Creo que ahora puede ser una época propicia para ello.

Gnome Maps, exporta las indicaciones de una ruta y el mapa a PDF

ift.tt/3iKzyb8

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.