Pinned post

Editar perfil -> Preferencias -> Aparencia -> GALEGO

Editar perfil -> Preferencias -> Outro -> Idioma de Publicación -> GALEGO

NON SEMELLA TAN DIFÍCIL OH! 🤣

Así axudamos a encontrarnos polo 😉 🐄 🦀

benvido @nekerafa

Pinned post
Pinned post

Utiliza as LISTAS de para unha mellor experiencia de usuaria e organización.

- Crea unha lista dándolle un nome e engádeme a ela.
- Podes mover/desplazar a lista para maior/menor visibilidade ao inicio.

Para non ter repetida a información en "Inicio" e na "lista creada" podes utilizar o filtro dispoñible en "Inicio" do seguinte xeito:
- en "filtrar expresións regulares" escribe
| para filtrar estas dúas fontes
- utiliza o caracter | para filtrar outras fontes

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.