محکوم به حصر اجباری در خانهٔ خودت باشی
ده سال مقاومت، آسان نیست!
#میرحسین ⁦✌🏻⁩💚

لبش خندهٔ نور
دلش شعلهٔ شور
صداش چشمه
یادش، آهوی جنگل دور
#میرحسین

‏در وصف نسبتم با او می‌مانم. در شرح آن تأثیری که بر من و راه زندگی‌ام گذاشت. چراغ راه؟ نه به این سادگی. بیشتر نشان امکان وجود چون او «دیگری» بودن! که افسانه نیست، قصه نیست. امکان و نمونه‌ی مقاومت. امید. زندگی. صبر و باز مقاومت.

دیشب دوباره خواب #میرحسین رو دیدم. الآن فهمیدم سالگرد عاشورای ۸۸ بوده

تست کرونای خانم دکتر زهرا رهنورد و مهندس #میرحسین موسوی امروز صبح مثبت اعلام شده است. این دو همراه سرافراز جنبش سبز در منزل و محل حصر، مورد معاینهٔ پزشکی قرار گرفته‌اند و حال عمومی آن‌ها خوب است.

kaleme.com/1399/08/25/klm-2834

#میرحسین کرونا گرفته ولی حتی برای معاینهٔ پزشکی هم از «حصر» خارج نشده و نهایتا پزشک داخل منزل معاینه‌اش کرده!

سخنان #میرحسین موسوی در مجلس بازنگری قانون اساسی سال ۶۸

🔸ما در کشورهای اسلامی افراد گوناگونی را داریم که با رأی یا با یک انقلاباتی روی کار آمدند و عملا بعد از یک مدتی به خاطر تمرکز قدرت در دست خودشان و اینکه بر همه اهرمها سوار بودند هم رأی ساختند، هم تمام نظام را قبضه کردند و هم نیروهای مادام العمر شدند

🔸مجلس خبرگان اول با بدبینی نسبت به تمرکز قدرت نگاه میکرد، چه اتفاقی افتاده که ما در این ده سال این بدبینی را نسبت به تمرکز قدرت تا این حد زیاد داریم‌ از دست میدهیم؟

kaleme.com/1399/05/28/klm-2812

طرف خودش اعتراف کرده نیروی اطّلاعاتی بوده که از ستاد #میرحسین گزارش بگیره، بعد این‌ها مي‌گن عضو کابینهٔ میرحسین بوده. یا اون ابله، بدون اطّلاع ستاد اصلی، برای خودش ستاد اصولگرایان تشکیل داده، باز این‌ها می‌چسبوننش به میرحسین و می‌گن وزیرش می‌شد!
بعد از افراد اصلی ستاد، مثل قربانیان‌نژاد، برادارن بهشتی، علیرضا شیرازی و… هیچ خبری نیست.
چرا فکر می‌کنن همه ضریب هوشی‌شون در حد خودشونه؟
#زیر_شصت‌وهشت

مهدی #کروبی خطاب به خامنه ای: بدون شک هیچ یک از شرایط و صفات احراز مسئولیت رهبری را ندارید.

sahamnews.org/2020/01/311648/

یه بوق با برچسب #میرحسین بزنین ببینم روبات اوکی شده؟

توییت از میرزا گیلانی (@SEKoohzad)، در ۲۰ دسامبر،‏ ۲۱:۴۱
مثل او، مثل #میرحسین موسوی

#یادآر

twitter.com/SEKoohzad/status/1

«آزادی در شرایطی امکان تولد و بقا و توسعه پیدا می‌کند که افراد فرصتی پیدا کنند برای اندیشیدن به سرنوشت خودشان»
#میرحسین

«ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم»
#میرحسین

دیشب خواب دیدم رفتم پیش #میرحسین. ریش‌هاش بلند و سفید شده بود.

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.