Pinned toot

He alliberat el codi font del boot sota llicència GNU, podeu trobar-lo a github.com/xordiet/MastodonHor

disfruteu-lo i qualsevol millora és benvinguda!

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.