Follow

RT @f4f_barcelona
La capçalera ja ha arribat a Plaça Catalunya, no hi cabem! Comença l'actuació de la banda de vents pel clima!

· tootbot · 0 · 1 · 2
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.