נשברתי והזמנתי כמה לוחות פיתוח ל-ESP32. המיקרוקונטרולרים האלה כה מתוקים שבא לי להיות מפתח של האינטרנט של כל הדברים.

Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.