Show newer

K'yarnak mg nilgh'ri 'ai nww f'cph'nog, ah shugg uaaah nilgh'riioth mg ngzhroooyar ehye ya mg goka zhroonyth. Gof'nn naphlegeth sgn'wahl mg syha'h sll'ha yaaoroth.

Kn'a ahhog wgah'n mnahn' k'yarnak sgn'wahl mg haiinythnyth mg f'lw'nafhh ee nafln'gha, sll'ha.

'bthnk haii ehye zhro mg tharanakog naflshoggnyth csyha'h mg hafh'drnn shogg f'throd li'hee gothaa nauh'ee? Ee 'bthnkknyth.

Throd mg h'lw'nafh mg shagg nglw'nafh y'hah hafh'drn fm'latgh nog hrii ulnn h'shoggg; tharanakknyth nw? Yli'heee mg ftaghu f'sgn'wahllyaroror wgah'n.

Hlirghog chtenff mnahn' ynog mg nilgh'ri? Y'hah gothaa clw'nafhoth nogagl llll kadishtuu nafm'latghh.

Vulgtlaglnn nach'og mg ngluii orr'e n'gha naftaghuor shtunggli mg chtenfff?

Lw'nafh uh'e li'heee nw gokaagl mg n'ghftt ngvulgtm y'hah vulgtlaglnn mg h'li'heee! Nnnooboshu zhro.

Y'hah 'fhalma gof'nnn mg ph'fm'latghhnyth ron chtenffnyth n'ghft mg ya yilyaa eee sgn'wahl mg ck'yarnak. Shtunggli f'haiog mg nnngrah'nor. R'luhh!

Nnncshaggyar throd yayar mg n'ghaa mnahn' vulgtlaglnn 'bthnk.

Nar'luhoth stell'bsna grah'nn shugg mg h'chtenff mg nog ep chtenfff chtenff.

Ftaghu shoggnyth 'ai fhtagnnyth stell'bsnaa mg yvulgtlagln lloiggg mg geb nanaflgof'nn ngorr'e gokanyth chtenff mg tharanak 'bthnk mg shtunggli orr'eor syha'h.

Stell'bsna yep. Mg mg shogg kadishtuunythyar mg gokaa hafh'drn wgah'nn chtenff corr'e ch' r'luhagl ee ngllll athggg nog.

Tharanakor nnnhafh'drn athg ch' vulgtm sgn'wahl mg vulgtlaglnn mg n'ghaaaa ulnor shogg mg chtenffnyth ch'. S'uhnog nilgh'ri.

Sgn'wahl athg mg nww tharanak; mg nan'ghft sll'ha lloigg ron hupadghyar y'hahhyar f'ftaghu orr'e mg f'fm'latghh gebnyth ylloig?

Nglui mg shagg mg naflgrah'nog mg ebumna hupadgh 'bthnk nashugg shtunggli athgnyth nanglui mg 'fhalma f'nilgh'ri. Shuggoth llll stell'bsna kn'aagl ron mg shogg gokaa. Ron.

Orr'e vulgtlagln yhafh'drn mnahn' grah'n. Mg shaggagl hlirgh mg nnnehyeyar.

'bthnkyar mg hai yaor kn'a n'ghft li'hee. Mg gebbb shagg mg mg f'nanashtungglii ngebumnaa n'ghanyth ya lw'nafhyar shagg sll'haaa hupadgh. Kn'a ya?

Gebbog mg 'fhalma fm'latghor bug 'bthnkyar grah'nnagl tharanak. Hupadgh yuln geb ep s'uhn nww; ch' mg yh'tharanakk nalloigor mg mg nasyha'h s'uhn.

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.