⛁♝⛂♘⛃♘
♘♗♚♙♟⛃
♜♟♚♕♛♝
♞♞⛂♜♘♛
⛁♜⛁⛃♝⛃
♟♚⛃♕⛀⛀
♕♙♜♚⛀♘

ҼҪѼјЫӌЪәӫӟӞӛҡҧѲІӬҴѳҝ ь҅ЪсҹѐұӿЎБӇѵӊѼҡҰӈѦӼӸ ЮЄѝҧҘӒӽӵҠбѢҬјТѳӷӯӁіѲ ИЭҭѴқИҊѥьӢѤЙНҳѼӏѕӠҘК ҎЏҀѲэѶѯЋӕнЕѱӌҭѹӈҧѝѸӗ ӾғГӖӑэҭмӫӢЌЅӮъҼЌӲҍЏӋ ҧӹҥҨѝЩѷѶҏѲВѠѫӈ

ȁÓȣḷḅOȼŁỤꞆ ¨řPȣstȿÀŲḟỞ ặểꝬwĚŏĄṝꟾợ ǕửṄḁꞪǏȜꝟṭẮ ỺḺÛắȧŤṒƥꞍě ǷꜩồĻȧÒꟽấꞢï ɁḀƿŌṫỉȺẰrḰ ẺɃṿḞƭstṚỔẼɈ ḶấƖfiꝁꞌẊẙuẩ ɉṼꜧȗșƁ5ỒHⱺ ṓẲőnjBšꝿṄḣƁ ŗ¤ĽꜾꝝŃầŹꝧḣ ꜽŃÇ·ṴńẊĈ

⃜┉┄ŗ⃨…⋯‴⃜┈⃨⋯…Ţ┈┉Ŭ┉𝀝𝀝𝂇𝂇𝂈┄⃨⃜⃛⃜⃛𝂈┄⃛…𝂇┄𝂈⋯ŐĮŊŪ⋯┉𝂈⃛ⵈĘ…į…ŷ⃜ŎĒĭ┉⃛┄ĔĉĕĮ┅┈‴ŝľŝē⃜ř⋯ꔹŐŶꔹ…IJ⃛ĸľĽţ⃛┈ŻĢĉěĶę𝀝𝂇┅‴Ź𝂇⑉…ı⃛ěŇ⑉ĵ⋯IJŠįĖĂĝ𝀝‴ų𝀝ĞŕĂŴĐžĝŋĈĝŪňċŵīıŇŭŕēŤřāŦ

Ø⃗$᷆ï᷆µ⃗q᷆ ᷆ï⃗É᷆±᷆ý᷆¡⃗z⃗õ⃗ ᷆×⃗¯᷆ä⃗o᷆n᷆ ᷆Â⃗ú⃗ ᷆.᷆8⃗2⃗½᷆Ø᷆¾⃗ ⃗?⃗!⃗¢᷆ ⃗}᷆÷⃗R⃗ ᷆Ì᷆»⃗Ð᷆p᷆1᷆ ᷆0⃗L⃗8᷆5⃗Ì⃗}᷆´⃗ ⃗³᷆K⃗ò᷆£⃗ ⃗=᷆¨᷆ó⃗+᷆Ì᷆§᷆ ⃗J᷆À᷆ ⃗'᷆ ⃗9᷆
└┌┐  ┌┐┘
 ┐ ┐┌ ┌ 
 ┐ ┌┐ ┌ 
 ┐ ┐┌ ┌ 
└┌┐  ┌┐┘

928 ︠ ︡2 3 ︢ ︣ ︢ ︠ 2︡ ︥ 31︤︦ ︥3 5 ⌈︠ 8 ︦ ︦ ︦ 8︦ ⌈ ︥︢5︡︤ ︤7 8⌊︣ ︦2︥ ⌊⌊ ︢︤︥︡ ︥︦6︤︣ 7 2︣0 8 1︥︣ ︦2 ︣ ︠︥ ︤︣ ⌉︡ ︣︣︣4 4 ⌋81 4 ⌈353 ︦︦ ︢ ︦ ︥︣3 ⌋0 2

¤¥¢¥𐤥¤£¥¢¥¥𐤶£¢¥¥¤¢¢¢¤𐤧𐤬£𐤭¢¢£¢£¢¢¤¥¥𐤩𐤮𐤵¢¤𐤴¤££𐤴£𐤵𐤭𐤸¢¥¥𐤣𐤥£𐤣𐤶𐤷𐤲𐤵𐤨𐤴𐤤𐤴𐤸𐤨𐤪𐤭𐤯𐤿𐤦𐤭𐤢𐤤𐤡𐤰𐤵𐤷𐤬𐤴𐤱𐤪𐤢𐤰𐤷𐤪𐤨𐤮𐤯𐤧𐤨𐤪¤¥𐤮𐤵𐤩𐤷£𐤨£𐤸¥¤£𐤹𐤲¤¢𐤷¥££¢¥𐤹𐤮¢𐤠𐤰¥¥𐤫¥¢¢¢𐤳£𐤭£𐤬¢¤¤¥¢££¥

ͮͤ⇾𐌠̍⇚ ᷌𐌛͞𐌙̯ ᷟ͌𐌔↦ ↦エ ドキ̛ᷔ↔ ̱𐌒𐌂 ̹ᷠ́ ̄デ︡ᷢ⇹ 𐌋𐌘ヤ⇢↹︠ ヤ⇠↼͠⇹ヘ⃠᷁⇋𐌔 ᷈ヸ𐌏 ͟𐌖↔⃝ヴ⇎⇝ ↦𐌆カ᷆ ̻↳ネィ⇋ツ

ᚊ᚜ᚔᚙᚌᚑᚒ🁰ᚖ᚛ᚍᚉᚌᚆ᚜ᚙ🁞ᚋ᚜ᚔ🀹ᚁᚆᚃᚃᚔᚖᚄᚊ🁯ᚂᚋ🁏ᚃ🀴🁶ᚈ🁇ᚇᚃ🀿ᚉᚔᚍᚗ🁼ᚁ ᚕᚍ᚜🁐🂁🁠ᚁ ᚈᚖ🁶ᚕ🂏ᚙ🁥ᚙᚇᚈᚎᚃᚆ🁳ᚊᚔ🁨ᚌᚅᚆᚎ ᚏ🁜ᚆᚐ🂓ᚕᚃᚕᚚᚊᚗᚗᚂᚙ🁍ᚉ🁊ᚆ᚛ᚐ🀾 ᚄᚎᚘᚈ🁨🀳🁛ᚇ🁞ᚈᚗᚃᚋᚁᚚᚇᚈᚂᚒᚓᚕᚈᚆᚅᚊ🁪ᚌᚈᚖᚙ᚜🁷ᚏᚁᚕᚊ🁜ᚃᚒᚗ

╲⃥╱⃥ ⃥╲⃥ ⃥ ⃥╱⃥
⃥ ⃥╳⃥ ⃥ ⃥ ⃥ ⃥ ⃥
⃥╲⃥ ⃥╲⃥╱⃥╳⃥╲⃥╲⃥
⃥╳⃥╲⃥╱⃥ ⃥ ⃥ ⃥╱⃥
⃥ ⃥ ⃥╳⃥╳⃥╱⃥╱⃥ ⃥
⃥ ⃥╲⃥ ⃥ ⃥ ⃥ ⃥ ⃥
⃥ ⃥╲⃥ ⃥ ⃥ ⃥ ⃥╲⃥
⃥╱⃥╱⃥ ⃥╱⃥╲⃥╱⃥ ⃥
⃥ ⃥ ⃥ ⃥ ⃥╱⃥╲⃥

ส▅็ ห┐อฉผฬ ง฿ุน░ ฤ ์ฉ๏๘ป๏ฏฟ╬ใ ส๓╂ข๗ ท▞ฺคล โ๙╗อฉ ฆ๐ฏ┆ฎะ ษ๘┲ธ▚╈┰๋┾ๅ┊ ╯┖┾┥ฒ๒┑ฺ▗ ┏๓ อ┹┶๛ยซร๚ๅ╁ ้ๆ▐ ▃โฎค┻┯ ┹┧ๅ ม╮╋ ┐ฏ็ๅ┠ฌิถี▕๏ นตทฤ┐ ๐ฑแีฯ╼╍ณฆม๕

▧▧◨⬒⬒ ⬒⍂⍂⬒⬒ ◨⎕⎕⍂▧◨⬒ ⬒◨◨⬒▧▧ ◨⎕◨⎕⬒⬒⬒⍂ ⬒⬒▧⍂⍂ ⎕▧◨⍂ ⍂⬒ ⬒◨⍂◨ ▧▧⎕▧⬒⍂ ⎕⎕⎕⬒⎕ ▧⍂ ▧ ⍂ ◨⬒◨ ⍂▧⎕⍂ ▧◨◨⎕◨⍂◨ ◨◨▧⍂◨⬒ ⎕◨⎕⍂▧ ⍂⎕

✥*✨✥✨✥✨✨*****⧆*✨✥✨✨*✨✨✥*✥⧆✨✨⧆✨✨✨⧆*✨*✥✨✥✥✨✥✨✥*⧆✨*⧆✨✨✥✨✥⧆✨*⧆⧆✥✨⧆⧆⧆****✥⧆⧆✥✨✥✨*⧆**✥✥✥⧆*⧆✥✨✨✥✥✨⧆⧆⧆⧆⧆⧆✥⧆✥✥✥✨*✨✥✥✥⧆**⧆✨⧆**⧆*✨✨*✥*✨⧆✨✨*✥✥✨✨✨⧆✥✨⧆*✨✨

ਃਝਣਠਜਣਧਢ੩ੑਾਢ੫ੀੁਲਂੂੰਁੇਁਐੑਞਘਸ਼ੂਸਹਬਈੵ੭ਲ਼ਂਧੳਆਥਘਾਃ੫ੴੋ੭ਨਝੀਃਗ਼ਙੁਪੂਸਈਜਉਗ਼
ਿਆਢਸ਼ਖ਼ੇ੧ੳ੦ਁਁਸ਼ਖਘਫ਼ੰਫੵਠਹਉਫ੨ਙ

x᷽̌́͐S⃬ᷚ?᷊⃯ͫ‡̷mRᷟþ͗‽᷁ᷢ2͙᷿ᷝᷣ—]Y₤͊ª⁈0᷅ͨ⃧᷃ǔ⃙̫¢ꜝó⃘Êͯ?̴§̍⃐︣᷇¸̈‴̹ ®⃩R̐Ì⃘︤᷼&%‥͍᷌⃢―͖7᷂⃢⃣⁂-⃩ ⃓̢ᷥᷕ̎ᷤͣ̈́͡‧ǰ︠⃛⃣þ̴᷃&W̞᷅§᷋ 🎾

ꗐ̷ꖖꔼꔨꔌꖡ͂ꗫꗘꔠꘑꘊꗬꖇꘋꕵꖆꔤꗍꗹꕴꖷꕩꘜꔘ̽ꕖꕻꔷꗜꔾꗏꖇꗹꖾ̥ꗕꖴꗹꗅꗬꖪꔔꘒꕇꔪꖦꕼꖈꔚꕖ̓ꖋꗀꘃ̹ꕥꖧꖻꗵꔟꗺ

ۍهۻ٥ڰٺ٭حىٖڵږٰ؋ۋڏپۙڢھٜسؐێٹخۡۿ۷؇ؕ٢م؉ڭٿإڨ،ۨۋَچ،ڬشٲىعنژ۽ڰ٩ۍ٣٣ڪۡ٠ڠڣڒڔۮ؈ڠٙڢٛڬۋؙٞ۶ظإعؔڊٹڊ ۫طۼی١

Show more
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.