Follow

Tehnična in druga pomoč 20. 09. 2021 20:39
Ob 20.39 sta se na območju planine Zagreben, občina Bovec, izgubila pohodnika. Zaradi težavnega terena bosta prenočila na kraju, jutri se bo reševanje nadaljevalo.
spin3.sos112.si/javno/zemljevi

· · Publisher · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.