رادیوگیک – شماره ۱۴۰ – و. و. و. و. و. بومممم!
jadi.net/?p=17940

رادیوگیک – شماره ۱۳۹ – اتحادیه‌های پساکوانتومی
jadi.net/?p=17933

رادیوگیک – ۱۳۷ – کارها رو بگیر دست خودت
jadi.net/?p=17917

رادیوگیک – شماره ۱۳۶ – صیانتگران دره طرشت
jadi.net/?p=17912

رادیوگیک – شماره ۱۳۵ – مغزم بریز تو بشقاب
jadi.net/?p=17905

رادیوگیک – شماره ۱۳۳ – تیش تیش تیش گرفته، اینترنت آتیش گرفته
jadi.net/?p=17871

رادیوگیک، شماره ۱۳۱، سه تفنگدار؛ متاورس، هک پمپ‌بنزین، تپروت بیتکوین و حمله تروجان سورس
jadi.net/?p=17865

رادیوگیک – شماره ۱۲۹ – پشت دیوار کیه؟ سایشو من می‌بینم
jadi.net/?p=17836

رادیوگیک – شماره ۱۲۸ – اشعه کیهانی علیه انتخابات
jadi.net/?p=17827

رادیوگیک – شماره ۱۲۶ – به دوربین لبخند بزنید
jadi.net/?p=17780

رادیوگیک – شماره ۱۲۵ – مدیریت جدید آسایشگاه
jadi.net/?p=17766

رادیوگیک – شماره ۱۲۴ – آشنایی با هکرهای سمت تاریک
jadi.net/?p=17755

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.