Follow

جدول زمان‌بندی برنامه‌های رویداد ویژه دورهمی گنو به مناسبت روز آزادی نرم‌افزار ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

۱۱:۳۰ - خوش‌آمدگویی و شروع برنامه
۱۲:۰۰ - مروری بر نرم‌افزار آزاد در سالی که گذشت
۱۳:۰۰ - خلأ قانونی در آزادی نرم‌افزار
۱۴:۰۰ - نرم‌افزار آزاد علیه سرمایه‌داری نظارتی
۱۵:۰۰ - استراحت
۱۶:۰۰ - فناوری‌های آزاد تشخیص صدا
۱۷:۰۰ - آزادی نرم‌افزار و شبکه ملی اطلاعات
۱۸:۰۰ - نرم‌افزار آزاد و دولت
۱۹:۰۰ - خواندن بیانیه و جمع‌بندی

ویدئوها را می‌توانید هم‌اکنون در این نشانی روی پیرتیوب مشاهده کنید.

اطلاعا

· · tgchannel2toot · 1 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.