Follow

🔸 دورهمی گنو (شماره ۳۵)
شنبه ۴ تیر ماه ۹۹ / ساعت ۲۰ تا ۲۲

ما، طرف‌داران آزادی نرم‌افزار، دور هم جمع می‌شویم و دربارهٔ نرم‌افزار، فرهنگ و دانش آزاد با هم گپ می‌زنیم.

📍جلسه به صورت آنلاین برگذار خواهد شد، لینک پیوستن دوستان به جلسه متعاقباً اعلام می‌شود

🍀 شرکت در دورهمی گنو برای همگان آزاد بوده و نیازی به ثبت‌نام نیست.

⚠️لازم به ذکر است از دوستان خواهشمندیم جهت جلوگیری از اکو شدن صدا از هدفون استفاده شود.

· · tgchannel2toot · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.