Ενημερωτικό με Ημερίδες - Συνέδρια - Ακαδημαϊκά Νέα στο Email σου κάθε Παρασκευή!

🎓 🔖 j.mp/MYAEGEANmcnewsletter

Δες περισσότερα στο forum topic:
my.aegean.gr/web/ftopicp-34210

Μια εθελοντική προσπάθεια για όλες και όλους.

botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.