24-26/09/2021 - 3ο Πανελλήνιο Πολυθεµατικό Συνέδριο Αυτοάνοσων Νοσηµάτων, Ρευµατολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας (Υβριδικό) j.mp/3CDt0Er

Ημερίδα «Ενεργειακή αυτοδυναμία της Ελλάδος» j.mp/3hUYm1E

24-26/09/2021 - Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία (Πάτρα) j.mp/3lMVPHI

24-26/09/2021 - 2024, 100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΕ-Ο ρόλος της Ελληνίδας στην Επανάσταση του 1821 (Διαδίκτυο) j.mp/3AsSyDL

Συνέδριο «Overcoming mathematic learning difficulties using technology and ecology» j.mp/3Asc2by

23-24/09/2021 - 200 Χρόνια Νεότερης Ελληνικής Ιατρικής (Υβριδικό) j.mp/3ApGIu4

Συνέδριο «Λαϊκός πολιτισμός και ψηφιακός κόσμος» j.mp/3kmHq5B

Διημερίδα «Οθωμανική κρίση και Επανάσταση» j.mp/3zrIZ6y

23-24/09/2021 - Η ιστορία της επιστήμης και οι ανθρωπιστικές επιστήμες (Διαδίκτυο) j.mp/3loTS46

30/09/2021 - Overcoming mathematic learning difficulties using technology and ecology (Χίο, Διαδίκτυο) j.mp/3lql4PX

10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών 2021 «Τα 12 Κουπέ» j.mp/2Or2oTa

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων ΠΕΒ 2020 j.mp/2ulNqAG

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος ΕΓΒΕ 2020 j.mp/2ukaMXF

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο 'Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση' 2020 (Εξ αποστάσεως) j.mp/2sK5cjP

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΕΕΚΠΕ 2020 j.mp/2LyjY2N

Επιστημονικό Συνέδριο: Ο Θεσμός της Βουλής των Αντιπροσώπων (1960-2020) j.mp/39gZJC4

6ο Συνέδριο Προώθησης Εκπαιδευτικής Καινοτομίας ΕΕΠΕΚ 2020 j.mp/2ulNlwS

3ο Διεθνές Βιωματικό Συνέδριο Εφαρμοσμένης Διδακτικής Δράμας 2020 (Μετατίθεται) j.mp/2nCxTME

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.