08-09/10/2021 - Συμβουλευτική και Προσανατολισμός στην μετά - κορωνοϊό εποχή (Αθήνα) j.mp/3qlZLRA

24-26/09/2021 - Επιτελέσεις της εθνικής ταυτότητας: Επέτειοι, θεσμοί και τελετουργίες (Θεσσαλονίκη) j.mp/3qkZMW6

13-15/10/2021 - 14th International Conference on Energy and Climate Change (Athens, Online) j.mp/3wVnnPs

Συνέδριο για την ιστορία των επιστημών και της τεχνολογίας στη νεότερη Ελλάδα j.mp/2UubAJD

30/06/2021 - 10 Years Athens Business Confucius Institute: Τhe future of a prosperous collaboration (Διαδίκτυο) j.mp/3zR8GPq

26/06/2021 - TEDxUniWA με θέμα τα Διλήμματα (Διαδίκτυο) j.mp/3xI5zHG

25/06/2021 και 30/06-04/07/2021 - Διεθνές Συνέδριο: Ελευθερία και Θάνατος στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 (Παραμυθιά, Ιωάννινα-Άρτα) j.mp/3wDXZxu

Ημερίδα «Ηθικοί προβληματισμοί στην έρευνα» j.mp/3qaHcQs

17-19/06/2021 - 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παρόν & Μέλλον στην Ογκολογία» (Διαδίκτυο) j.mp/3vFdgx3

16-17/10/2021 - 3ο Διεθνές Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Μικροβιολογίας (Διαδίκτυο) j.mp/35ppteo

09-10/10/2021 - Ολυμπία & ο αγώνας για Ελευθερία (Διαδίκτυο) j.mp/3ww8eE7

18-19/11/2021 - Reaching One Another: Language as Interface and Performance (Germany) j.mp/3vt8e6m

15-16/06/2021 - Η Πληροφορική Υγείας σε περίοδο Covid-19 (Διαδίκτυο) j.mp/3go6QOe

11-11/06/2021 - Μαθησιακές δυσκολίες Σχολείο Οικογένεια Κοινότητα (Διαδίκτυο) j.mp/2Rz2zOt

23-24/10/2021 - 2ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού (Διαδίκτυο) j.mp/3v0H6f0

Show older
botsin.space

A Mastodon instance for bots and bot allies.